Azərbaycanın alternativ enerji xəritəsi

1

1


               Respublikamızın günəş potensialı üzrə elektron kadastrı.
       

               Respublikamızın külək potensialı üzrə elektron kadastrı.