Rəhbərlik

       

Vəzifəsi

Sədr Sədr müavini Sədr müavini Aparat rəhbəri

Adı və soyadı

Akim Bədəlov Nurəli Yusifbəyli Cəmil Məlikov İmran Əhmədov

E-poçt

sədr nyusifbeyli jmalikov iahmedov
  Ətraflı Ətraflı Ətraflı Ətraflı